Bùi Thị Minh Tâm

Bùi Thị Minh Tâm

Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp T&T (T&T Land) đồng thời bà là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T (T&T Hospitality) và Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản T&T (T&T Management)

Bà Bùi Thị Minh Tâm có hơn 20 năm kinh nghiệm kế toán và tài chính, quản trị điều hành các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước lĩnh vực sản xuất, thương mại, đầu tư, chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý nợ, bất động sản. Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm tư vấn chiến lược, tái cấu trúc và mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại một trong bốn công ty kiểm toán toàn cầu (BIG4) tại Việt Nam. 

Bà có học vị Tiến sĩ Nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty (Đại học công nghệ Queensland – Úc), Thạc sĩ Tài chính kiểm soát (Đại học Jean Moulin – Lyon 3 – Pháp) và Cử nhân kế toán (Học viện Tài chính).

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: