Đăng ký nhận thông tin
18001018

Các sản phẩm được gắn thẻ 'compact'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày trên một trang

Samsung Series 9 NP900X4C Premium Ultrabook

Samsung Series 9 NP900X4C-A06US 15-Inch Ultrabook (1.70 GHz Intel Core i5-3317U Processor, 8GB DDR3, 128GB SSD, Windows 8) Ash Black
$1,590.00