Mình làm bạn nhé, Đồng Nghiệp!

Với một tập thể ĐÔNG về số lượng và MẠNH về tinh thần làm việc, T&T Land đã và đang chào đón những cơ hội và phát triển.

Đi cùng đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn muốn xây dựng tốt hơn nữa về Văn hóa Công ty, tạo ra các món ăn tinh thần, tổ chức các dịp giao lưu cho CBCNV để tạo nên "tình thân mến thân" trong ngôi nhà chung của T&T Land.

Và thế là CHUYỆN NHÀ LAND ra đời, đánh dấu một bước tiến mới của truyền thông nội bộ công ty.
CHUYỆN NHÀ LAND sẽ được phát hành định kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần. Với các chuyên mục vui và sâu sắc, đưa đồng nghiệp đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và đúng như ý nghĩa tên gọi: Chúng ta là một Gia đình!

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: