Mộng tương tư

Chúng ta của hiện tại: Em dành cả thanh xuân để chạy DEADLINE Sếp dành cả thanh xuân để thấy DEADLINE gửi đúng giờ Chúng ta dành cả thanh xuân để kịp DEADLINE mà không hề nghĩ suy...

Gặp nhau là duyên phận
DEADLINE cũng là hai từ duyên phận
Chẳng ai biết trước tương lai sau này
Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau ...
Cũng đừng quên rằng: 
Chúng ta đã từng dành tất cả những điều tuyệt vời nhất để còn kịp DEADLINE
Thương em.

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: