THÔNG BÁO

Tạm dừng bán hàng các sản phẩm bất động sản theo hợp đồng môi giới với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

Kính gửi Quý khách, 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách:

- Kể từ ngày 12/10/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land) tạm dừng mọi hoạt động phân phối các bất động sản thông qua đại lý độc quyền là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) theo hợp đồng hợp tác chiến lược và hợp đồng môi giới đã ký.

- Với các khách hàng đã giao dịch mua sản phẩm bất động sản và ký hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư, chúng tôi và Chủ đầu tư cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng mua khách hàng đã ký với Chủ đầu tư.

- Với các khách hàng đã chuyển tiền cho Khải Hoàn Land và được Khải Hoàn Land xác nhận với Chủ đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và lên phương án hỗ trợ giải quyết các thủ tục hợp đồng đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

- Với các khách hàng không nộp tiền cho Chủ đầu tư/ T&T Land và không được Khải Hoàn Land xác nhận với Chủ đầu tư, thì Chủ đầu tư/ T&T Land không có nghĩa vụ, trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện. Khải Hoàn Land sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng.

Để có thêm thông tin chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ Phòng Thủ tục và Chăm sóc khách hàng:

Hotline Miền Bắc: 08 8824 1166 hoặc 024 3831 6969, số lẻ 104

Hotline Miền Nam: 09 1159 1045 hoặc 028 7306 6969, số lẻ 101

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: