THÔNG BÁO

Dừng việc phân phối sản phẩm tại dự án T&T Victoria theo Hợp đồng môi giới với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

Kính gửi Quý khách, 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách

- Kể từ ngày 20/10/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land) dừng mọi hoạt động phân phối dự án T&T Victoria thông qua đại lý độc quyền là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land)

- Với các khách hàng đã giao dịch mua sản phẩm bất động sản và đã ký hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư Công ty CP TĐ T&T, T&T Land và Chủ đầu tư cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán mà khách hàng đã ký với Chủ đầu tư.

- Với các khách hàng đã chuyển tiền cho Khải Hoàn Land và được Khải Hoàn Land xác nhận bằng văn bản về việc nhận tiền với Chủ đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và lên phương án hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán/ xác nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nếu Quý Khách hàng đã đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, xác nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhằm đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng.

- Với các khách hàng không nộp tiền cho Chủ đầu tư/ T&T Land và không được Khải Hoàn Land xác nhận bằng văn bản với Chủ đầu tư, thì Chủ đầu tư/ T&T Land không có nghĩa vụ, trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện. Khải Hoàn Land sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng.

Để có thêm thông tin chi tiết, Quý khách xin vui lòng liên hệ Phòng Thủ tục và Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 08 8824 1166 hoặc 024 3831 6969, số lẻ 104

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: