Trần Thị Bích Ngọc

Trần Thị Bích Ngọc

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Kinh doanh & Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land) từ năm 2020.

Bà Trần Thị Bích Ngọc có nhiều năm giữ chức vụ quản lý ở các công ty, tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam. Bà đã tốt nghiệp loại xuất sắc trường Humber College – Toronto (Canada) và tốt nghiệp loại giỏi trường York University – Toronto (Canada).

 Trước Kế tiếp 
Chia sẻ: